บริษัท ดอยคำ ชวนสร้างสังคมไร้ขยะ แกะ ล้าง เก็บกล่อง สมทบกับโครงการหลังคาเขียว เพื่อมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปใช้ประโยชน์และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย