บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับสภากาชาดไทย
โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับสภากาชาดไทย