เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว รับมอบมอบแอลกอฮออล์ สนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว รับมอบมอบแอลกอฮออล์