นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

C-200415020112