บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบหน้ากากอนามัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ