นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

Share