สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
สถานเสาวภา MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า