ตั้ง “สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ” เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ510 แห่งทั่วไทย
“สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ” เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ

Share