นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู
นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู

Share