นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายสักการะ

Share