นายกกิ่งกาชาด อ.บางปะกง ร่วมเปิดงานประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่ โรงแรมซันไรส์
นายกกิ่งกาชาด อ.บางปะกง ร่วมเปิดงานประกวดผ้าสืบสาน

Share