เหล่ากาชาด อ.ท่าเรือ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
เหล่ากาชาด อ.ท่าเรือ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร