ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ จ.เชียงราย
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

(2.2)C-200725012113
(2.3)C-200725008013
Share