บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” มอบเงินและเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ – ผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านสภากาชาดไทย
โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19