ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้าน
ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้