คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ เนื่องจากการขัดแย้งด้านอาวุธ ณ รัฐยะไข่และรัฐฉาน ณ ประเทศเมียนมา
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)