ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน“โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19” ให้แก่รพ.จุฬาฯ
โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19