บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จํากัด มอบเงินช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบขนมปังโกลด์เบรด ให้แก่รพ.จุฬาฯ
มอบเงินช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่รพ.จุฬาฯ

C-200413040042
Share