รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับอาสาสมัครทำ “Face shield” เพื่อส่งต่อให้แพทย์และพยาบาล ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ
รพ.จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัครทำ “Face shield”

Share