การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Share