ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
รับมอบเงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Share