กลุ่มบริษัท นีโอคอร์ปอเรท จํากัด มอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้ รพ.จุฬาฯ

Share