สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ
สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ