รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

Share