นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ณ อำเภอกุดชุม
นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

Share