นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 25 ปี 2563 ณ ร.ร.สิงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีออกสลากกาชาดการกุศล