นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาฬสินธุ์
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

Share