รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม และสมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการในสังกัด ภ.จว.นครพนม ณ อาคารแสงสิงแก้ว บกภ.จว.นครพนม
สมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

Share