นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ใน ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้