บมจ. ซีพีออลล์ บมจ., ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ต่อยอดโครงการ “ซีพีเอฟส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19” มอบอาหารให้บุคลากรทาการแพทย์ รพ.จุฬาฯ และอื่น ๆ
ซีพีเอฟส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19

Share