หากมีปัญหาสายตาหรือแว่นตา ในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ สอบถามได้ที่ ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย