คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ “รักแท้ไม่แพ้ระยะทาง Love Has No Distance สมทบทุนโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินสมทบทุนโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”