ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงข่าวเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2562 น้ำใจ…สร้างกุศล และร่วมเดินรณรงค์รับบริจาค เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอานันทมหิดล
เข็มวันอานันทมหิดล

C-190604009148