นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจนในโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน