นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พาคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ตามรอยเท้าพ่อ บ้านนาอุดม ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พาคณะลงพื้นที่เยี่ยม ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง