บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2563 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ
จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2563 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ