GQ Apparel มอบหน้ากากผ้ากันน้ำ GQWhite Mask ให้ร้านพึ่งพา โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก

Share