เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้อย ณ หอประชุมอำเภอวังน้อย
เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต