บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ จัดรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในคอนโดลุมพินี 16 แห่ง
ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

Share