ธนาคารออมสิน มอบเจลล้างมือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจต้านภัยโควิด-19 แก่สภากาชาดไทย
กระทรวงการคลังร่วมใจต้านภัยโควิด-19 แก่สภากาชาดไทย

Share