นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบเงินจากศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสซิเนชั่นระยอง สมทบทุนซื้อชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบเงิน