พล.นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดาร์ลี่ จากบริษัทฮอว์ลี่ย์ แอนด์ ฮาเซล เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ
รับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดาร์ลี่