นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี กุลสตรีพังงา ของเหล่ากาชาด จ.พังงา
ายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมบัติผู้ดี