นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ใน ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง