พัฒนาการ “ไฟใต้” ไพ่ใบล่าสุดของ “บีอาร์เอ็น” คือการ “ล้ม” แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้