ศูนย์บริการโลหิตฯ จ่ายเลือดได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน
เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน

C-200713020045
I-I200713000012