บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มอบหน้ากาก face shieldสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ