ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังพบว่าทดลองในลิงเข็มที่ 2 ได้ผลดี โดยจะเดินหน้าทดสอบในมนุษย์ต่อไป
ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19

C-200713004116
C-200713005003
C-200713008004
C-200713008042
C-200713011017
C-200713012092
C-200713020025
C-200713021022
C-200713030009
C-200713040005

I-I200712001622
3