นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการและเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ

Share