กิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย
กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค